Európsky sociálny fond

Priestor na Vašu príležitosť

V týchto priestoroch sa realizuje projekt s názvom

„Vzdelávaním k vyššej adaptabilite zamestnancov ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.“.


Kód ITMS: 27110230363


Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie a Štátneho rozpočtu SR, prostredníctvom Operačného programu Zamestnanosť a Sociálna inklúzia.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie odborných a sociálnych kompetencií zamestnancov pre účely stabilizácie pracovných miest, rozvoja podnikateľských aktivít a skvalitnenia poskytovaných služieb.
Špecifickými cieľmi projektu je zvýšenie jazykových znalostí zamestnancov spoločnosti, zvýšenie profesijných zručnosti zamestnancov spoločnosti a tzv. “mäkkých“ zručnosti zamestnancov.

Do projektu bude zapojených celkovo 76 zamestnancov spoločnosti ITALMARKET SLOVAKIA, a.s., a.s. Celkové náklady na projekt sú 189 494,63 EUR a výška nenávratného finančného príspevku zo zdrojov ESF činí 132 646,24 EUR.

Bližšie informácie o projekte môžete získať na adrese:

ITALMARKET SLOVAKIA a.s., Holubyho 1/A, 81103 Bratislava - Staré mesto, alebo u koordinátora: Mgr. Peter Vilim, tel: 0948/333 415, peter.vilim@essential-cg.sk , či na web stránke spoločnosti www.italmarket.sk .
www.esf.gov.sk
www.sia.gov.sk

 

 

 

 


OBSAH TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY JE VHODNÝ LEN PRE OSOBY STARŠIE AKO 18 ROKOV.

Dbáme na zodpovedný prístup ku konzumácii alkoholických nápojov a preto Vás žiadame o potvrdenie Vášho veku.
Kliknutím na tlačítko "Mám 18 + rokov" potvrdzujete že máte minimálne 18 rokov.
Mám 18 + rokov Nemám 18 rokov
By click on button "Mám 18 + rokov" above you agree you are at least 18 y.o.