CONTACT


Do not hesitate to contact us

Bratislava - distribution center DIS 03

ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.

Trenčianska 53 

821 09 Bratislava

ORDERS / SALES DEPARTMENT: 

phone: 02/5341 1155 

fax: 02/5341 2055 

cell phone: 0903 461 488 

e-mail: ObchodBA@italmarket.sk 

regional manager: Štefan Trepáč

map

Nové Zámky - distribution center DIS 09

ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.

Zelená 21 

940 01 Nové Zámky

ORDERS / SALES DEPARTMENT:

phone: 035/6426 257 

fax: 035/6426 802 

orders: 0903 659 679 

e-mail: ObchodNZ@italmarket.sk 

regional manager: Ing. Slávka Blaškovičová

map

Zvolen - distribution center DIS 07

ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.

Lieskovská cesta 9067 

960 01 Zvolen

ORDERS / SALES DEPARTMENT:

phone: 045/5322 047 

fax: 045/5320 211 

orders: 0903 530 868 

e-mail: ObchodZV@italmarket.sk 

regional manager: Martin Hazucha

map

Prešov - distribution center DIS 02

ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.

Strojnícka 20 

080 01 Prešov

ORDERS / SALES DEPARTMENT:

phone: 051/7710 506 

fax: 051/7710 506 

orders: 0903 443 200 

e-mail: ObchodPO@italmarket.sk 

regional manager: Jozef Soroka

map

IMS Head quarters

ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. 

Borinka 149

900 32 Borinka pri Bratislave

SECRETARIAT: 

phone.: 00421 2 6010 3010 

fax: 00421 2 6010 3030 

cell phone: 0903 461 517 

e-mail: ital@italmarket.sk

map

Central warehouse CES 01

ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.

Malženická cesta 3/6981 

917 00 Trnava

phone: 033/5512 043 

fax: 033/5511 547 

e-mail: ObchodTT@italmarket.sk 

manager: Mgr. Mária Grznárová

map

INVOICE DATA:

ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.

Holubyho 1/A 

811 03 Bratislava

BUSINESS ID: 35 758 601 

VAT: SK 2020273134 

TATRA BANKA: 2626530192 / 1100 

SWIFT: TATRSKBX 

IBAN: SK4511000000002626530192 

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., 

Vložka číslo 1997/B

Contact us

Have do you question?

Stlačením tlačidla „Odoberať newsletter“ súhlasím, aby mi obchodná spoločnosť ITALMARKET SLOVAKIA, a.s., IČO: 35 758 601 (ďalej aj ako „IMS“) formou elektronickej pošty pravidelne alebo nepravidelne posielala newsletter; a ak som fyzickou osobou, zároveň súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov na účel ponuky produktov a služieb a poskytovania informácií v rámci priameho marketingu. Newsletter obsahuje prehľad o aktuálnej alebo nadchádzajúcej ponuke tovarov zo sortimentu IMS, o akciových ponukách, cenách tovarov, prípadne iných skutočnostiach súvisiacich s ponukou tovarov zo sortimentu IMS . Tento súhlas udeľujem najmä v zmysle ust. § 3 ods. 3 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ust. § 62 zákona č. 351/2001 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a v zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; pričom beriem na vedomie, že súhlas môžem kedykoľvek odvolať, a to zaslaním e-mailu vyjadrujúceho odvolanie súhlasu zo zasielaním newsletterov na e-mailovú adresu: info@italmarket.sk . Viac informácií o spracúvaní osobných údajov na odkaze: https://www.italmarket.sk/sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov

Do not miss any news

Sing up for our newsletter.